elektronický obchod ilustrační fotografie ilustrační fotografie ilustrační fotografie ilustrační fotografie


Čističky vzduchu BIONAIRE

BIONAIRE, dnes největší výrobce čističek vzduchu, nabízí širokou paletu čističek vzduchu s dokonalými HEPA filtry.

Filtr HEPA s nejvyšší účinností (99%) je určen pro prostory s požadavkem nejvyšší čistoty. Těmito filtry jsou vybaveny modely BAP001X, BAP600, BAP9240, BAP1700.

Optimální cirkulaci vzduchu při minimálních provozních nákladech zajišťují výkonné ventilátory, které jsou používány ve všech čističkách vzduchu, dodávaných firmou BIONAIRE. Ve většině čističek BIONAIRE je zabudován vysoce účinný ionizátor vytvářející lehké záporné ionty.

Ionizátor

Čističky vzduchu Bionaire disponují nezávisle řízeným ionizátorem, jenž v případě zapnutí uvolňuje záporné ionty do výstupního filtrovaného vzduchu. Ionty jsou nepatrné částice, jež přenášejí kladný nebo záporný náboj. Tyto ionty se běžně vyskytují všude okolo nás: ve vzduchu, vodě a v zemi. Kladné i záporné ionty jsou bezbarvé, bez zápachu a zcela neškodné. Záporné ionty usnadňují postup čištění vzduchu, protože se zachytávají na nepatrných částicích obsažených ve vzduchu místnosti. Tyto částice převezmou záporný náboj a mohou se spojit s kladně nabitými částicemi, jako je běžný prach, kouř a zvířecí prach, a vytvořit větší částice, které jsou pak snáze zachytitelné filtrovacím systémem.

Proč používat čističky vzduchu

V průběhu jediného dne se až 20 000 krát nadechneme. Spotřebujeme více než 15 kg vzduchu. Je to mnohokrát více než množství vody a potravin za stejnou dobu.

Zamysleme se! Jaký je vzduch, který dýcháme? Jaký je vzduch, který dýchají naše děti!

Kdysi bylo jednoduché otevřít okna a získat zásobu čistého, zdravého vzduchu, ale dnes je to pro stav znečištění venkovního prostředí minulostí. Také vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám energií šetříme teplem a izolujeme budovy, utěsňujeme okna.

Nepříznivým důsledkem těchto opatření je, že se v našich domovech i na pracovištích hromadí nebezpečné znečišťující látky ze syntetických materiálů používaných v interiérech, z čistících přípravků, pracích prášků, dále výtrusy plísní, zbytky roztočů, částice zvířecí srsti, pyly, bakterie, domácí prach.

Vzduch uvnitř budov bývá znečištěn až stonásobně více než ovzduší velkých průmyslových měst. Cizorodé látky vážně ohrožují zdraví. A protože více než devadesát procent našeho času trávíme v budovách, je to určitě vážný důvod ke znepokojení. Chraňme své zdraví.

Deset rad pro správný výběr a používání čističek vzduchu

 1. Vhodně zvolená a správně používaná čistička vzduchu zachytí domácí prach, pyl, výtrusy plísní, bakterie, zbytky roztočů, části zvířecí srsti, smog a řadu dalších alergenů. Usnadní a zpříjemní pobyt v interiéru alergikům, astmatikům, lidem s častým onemocněním horních nebo dolních cest dýchacích a všem, kteří chtějí preventivně udělat něco pro své zdraví.
 2. Kritéria dobré a výkonné čističky vzduchu:
  • protiprašná účinnost 80% a více
  • vzduchový výkon musí být min. 1-1,5x vyšší než objem místnosti
  • hlučnost 40dB(A)a méně
 3. Při výběru čističky vzduchu platí: jedna místnost - jeden přístroj. Čističky vzduchu plní svoji funkci pouze v uzavřené místnosti. Instalace není vhodná do místností průchozích a trvale neuzavřených.
 4. U čističek vzduchu je důležitý ionizátor, který obohacuje vzduch o lehké záporné ionty a zvyšuje čisticí účinek.
 5. Čistička vzduchu musí mít ventilátor. Čistička vzduchu bez ventilátoru nedokáže vyčistit vzduch v celé místnosti. Čistý vzduch je pouze v bezprostřední blízkosti přístroje.
 6. Čistička vzduchu musí mít indikátor zanesení filtru, který uživatele upozorní na výměnu filtru. Doporučujeme filtry raději měnit častěji, nejlépe po půl roce provozu.
 7. Čistička vzduchu by měla být v provozu trvale nebo alespoň po dobu pobytu osob v místnosti. Provoz kratší než jednu hodinu je nedostatečný.
 8. Čističku vzduchu nedoporučujeme umístit na zem, pod strop nebo do těsné blízkosti okna a dveří, aby nedocházelo k nadměrnému přisávání usazených nečistot.
 9. Optimální umístění je ve střední vzdálenosti mezi oknem a dveřmi na stěně nebo na vhodné poličce či skříňce.
 10. Výústek čistého vzduchu má vždy směřovat do dýchací zóny.

Zpracováno podle Manuálu prevence v lékařské praxi, kapitola Čističky vzduchu, autorka MUDr. A. Lajčíková, Státní zdravotní ústav v Praze.

Čističky vzduchu byly testovány a doporučeny Státním zdravotním ústavem v Praze, Ústavem hygieny UK v Praze a Imunologickým centrem, Mlynářská 4 v Praze.

Záruční doba na všechny typy čističek vzduchu je 2 roky.

Výrobce: BIONAIRE, člen Jarden Corporation.