elektronický obchod ilustrační fotografie ilustrační fotografie ilustrační fotografie


Zvlhčovače vzduchu BIONAIRE

Firma BIONAIRE vyrábí tři řady zvlhčovačů, které se liší principem zvlhčování: zvlhčování "teplou párou", zvlhčování "ultrazvukové" nebo zvlhčování "chladnou párou".

Zvlhčování "teplou párou"

Zvlhčovače vzduch řady "BWM" optimálně zvlhčují vzduch sterilní vodní párou, která vzniká odparem v tenké vrstvě na topném prvku, tzv. "filmový var". Vysoká teplota spolehlivě likviduje choroboplodné zárodky a v odpařovací misce se zároveň zachytávají i veškeré další nečistoty obsažené ve vodě.

Vodní pára se dále mísí ve zvláštní komoře se vzduchem a ochlazuje na optimální teplotu. Doplňkem přístrojů je nádobka na esenciální látky vhodné pro aromaterapii.

Tyto zvlhčovače jsou doporučovány odborníky jako jediné schopné zajistit dokonalou čistotu vodní páry. Jsou ideální do bytů, dětských pokojů, kanceláří, pro školní i předškolní zařízení.

V součastnosti firma BIONAIRE nabízí tyto modely zvlhčující na principu "teplé páry": BWM001X.

Zvlhčování "ultrazvukové"

Zvlhčovač vytváří z vody vysokofrekvenčním ultrazvukovým oscilátorem malé kapičky. Ventilátor vzniklou vlhkost vyfukuje do vzduchu, kde se jejich odparem zvyšuje vlhkost vzduchu. Z přístroje vychází jasně viditelná, jemná a rovnoměrná mlha. V součastnosti firma BIONAIRE nabízí ultrazvukové zvlhčovače BU003X, BU7500 a BU1300.

Zvlhčování "chladnou párou"

V odpařovacím systému těchto zvlhčovačů prochází proud vzduchu přes mnohavrstvé vložky s antibakteriální úpravou, ze kterých se odpařuje voda. Ve vložkách se zachycují nečistoty a minerální látky obsažené ve vodě. Používají se všude tam, kde je dávána přednost zvlhčování chladnou párou. V táto řadě nabizíme zvlhčovač pro velké prostory AirTek PCMH45.

Proč používat zvlhčovače vzduchu

Pohoda uvnitř v bytech a kancelářích je závislá zejména na teplotě vzduchu a jeho vlhkosti. Doporučuje se optimální relativní vlhkost 40-50 %. V zimním období, zejména v prostorách s ústředním nebo elektrickým vytápěním, však klesá relativní vlhkost vzduchu i pod 20 %, což je srovnatelné s vlhkostí na Sahaře.

Při nízké vlhkosti se vysušuje a tím i narušuje sliznice dýchacích cest. Důsledkem je dráždění ke kašli a častá onemocnění dýchacích cest zejména u dětí, popraskané rty, škrábání v krku. Narušením sliznic se snižuje celková imunita. Trpí i pokožka. Je vysušená, podrážděná, tvoří se vrásky. Při suchém vzduchu vzniká statická elektřina, elektrické výboje jsou velice nepříjemné a mohou poškodit elektronické přístroje. Suchý vzduch negativně působí na předměty ze dřeva, hudební nástroje, starožitnosti a obrazy.

Moderní technologie zvlhčovačů vzduchu BIONAIRE, největšího výrobce těchto zařízení zajistí dokonale optimální vlhkost v domácnostech i na pracovištích, ochrání vaše zdraví a přispěje k vaší pohodě.

Deset rad pro správný výběr a používání zvlhčovačů vzduchu

  1. Lékaři doporučují optimální vlhkost 40-50 %. Řada zdravotních problémů je způsobena suchým vzduchem. Například suchý dráždivý kašel, chronická rýma, pocit stále ucpaného nosu, chronické záněty nosohltanu, ranní škrábání v krku, časté onemocnění horních i dolních cest dýchacích, chronická bronchitida, opakovaná laryngitida zvláště u dětí, vysušená a podrážděná pokožka, často popraskané rty a zvýšená únava.
  2. Zvlhčování je nezbytné především v topném období, kdy vlhkost často nedosahuje 20 %. V létě pouze krátkodobě při výše uvedených onemocněních.
  3. Dáme přednost zvlhčování parnímu před odparem stojaté vody pokojové teploty. Vysoká teplota spolehlivě zlikviduje choroboplodné zárodky.
  4. Ultrazvukové a mechanické zvlhčovače nejsou zcela schopny zničit mikroorganismy, které se za provozu ve vodě namnoží a na víc řada z nich vyžaduje použití demineralizované vody a desinfekčních prostředků.
  5. Zvlhčovače vzduchu plní svoji funkci pouze v uzavřené místnosti.
  6. Zvlhčovač vzduchu umístíme vždy na zem (nikdy ne na nábytek). Neumísťujeme ho v blízkosti oken a dveří, aby se kvůli většímu proudění vzduchu nesnižovala vlhkost v místnosti.
  7. Abychom dosáhli optimální vlhkost, měli bychom zvlhčovat nepřetržitě a vlhkost průběžně kontrolovat.
  8. Doporučujeme pokud možno zvlhčovač s regulací (tzv. humidistatem).
  9. Současně se zvlhčovačem doporučujeme zakoupit kvalitní měřič vlhkosti popřípadě i teploty.
  10. Při výběru zvlhčovačů a čističek vzduchu se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Zpracováno podle článku Použití čističek a zvlhčovačů vzduchu při úpravě kvality vnitřního prostředí budov, autorka MUDr. I. Holcátová, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK v Praze.

Zvlhčovače vzduchu byly testovány a doporučeny Státním zdravotním ústavem v Praze, Ústavem hygieny UK v Praze a Imunologickým centrem, Mlynářská 4 v Praze.

Záruční doba na všechny typy zvlhčovačů vzduchu je 2 roky.

Výrobce: BIONAIRE, člen Jarden Corporation.