elektronický obchod akce akce akce

Elektroodpad


Vážení obchodní partneři,
Able Electric, spol. s r. o. je pro plnění povinností daných novelou zákona o odpadech týkajících se elektrických a elektronických zařízeních registrována u kolektivního systému Elektrowin. Pokud jste posledními prodejci našeho zboží ve smyslu Zákona č. 185/2001 – o odpadech - ve znění pozdějších změn a doplňků, na webových stránkách kolektivního systému www.elektrowin.cz (v sekci „Poslední prodejci“) naleznete veškeré informace o úloze a povinnostech posledního prodejce ve zpětném odběru a o možnostech bezplatné spolupráce při plnění povinnosti posledních prodejců.