elektronický obchod ilustrační fotografie ilustrační fotografie ilustrační fotografie


Jak vybírat Quartzová topida

Sálavé vytápění je nejefektivnější způsob vytápění. Ohřívá přímo objekty a lidi, bez nutnosti ohřívat velké objemy vzduchu ve vytápěných prostorách. Sálavé teplo také zásadním způsobem ovlivňuje tepelnou pohodu. Při vyšší sálavé složce se cítíme dobře i v prostorách, kde je nižší teplota vzduchu. Protože tepelné ztráty závisí na rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou, omezíme snížením vnitřní teploty celkovou tepelnou ztrátu budovy. Při použití sálavého vytápění je minimální rozdíl mezi teplotou vzduchu u podlahy a stropu a to kolem 3°C.

Dalších úspor lze dosáhnout tím, že topné systémy zapínáme pouze tehdy, kdy je to potřeba a pouze v místech, kde je potřeba. Sálání je cítit ihned po zapnutí. Topidla můžeme zapnout pouze v době přítomnosti osob a pouze v zónách, kde pracují. Odpadá potřeba vytápět velké prostory pouze kvůli jednomu nebo několika pracovištím.

Společnost Řídící systémy, spol. s r.o. nabízí standardně v rámci dodání technologie quartzových zářičů bezplatnou předběžnou nabídku na technické řešení vytápění s kvalifikovaným návrhem technologie včetně rozmístění zářičů dle požadavků investora. Nabídka bude obsahovat cenu zářičů bez kabeláže, montážních prací a regulačních prvků (dle dohody je možno uvést pouze orientačně). Dále jsme schopni zajistit vypracování projektu nezávislým projektantem, potřeba vypracování projektu závisí na zvážení investora, který si tento projekt hradí sám. Cena technologie uvedená v projektu se zpravidla neliší od ceny uvedené v předběžném návrhu. Rovněž zajišťujeme kompletní montáž zářičů včetně revize. Formulář pro vypracování nabídky ve formátu xls si můžete stáhnout ikona dokumentu v xls zde.

Z níže uvedeného grafu je vidět, že tepelné pohody lze dosáhnout i při nízké teplotě vzduchu vyšší sálavou teplotou. Střední sálavá teplota je dána průměrnou teplotou povrchů uvažovaného prostoru. Potřeba sálavého výkonu (ve W/m2) je znázorněna na dalším grafu. Z něj lze odvodit jakého výkonu sálavého topení je potřeba, aby se dosáhlo požadované tepelné pohody. Jako příklad je v grafu červenou čarou vyznačen stav, kdy v prostoru s teplotou vzduchu 9°C potřebujeme dosáhnout tepelné pohody odpovídají 15°C. Tohoto stavu dosáhneme infračervenými zářiči s výkonem cca 65 W/m2. Tepelnou pohodu odpovídající 18°C bychom při teplotě vzduchu 9°C dosáhli, pokud by zářiče vyzařovaly cca 100 W/m2.

grafy - tepelná pohoda
předchozí strana